Posts

Feature Post

Ko ngā mahi a Te Ngako

Image
Here is a version of the story concerning the ancestor, Te Ngako, son of Marutūahu. It has been lightly edited. It was taken from Ancient History of the Maori by John White. (see reference below).

The story tells of the deaths of Kahurautao and his son Kiwi at the hands of Te Wai-o-Hua in Tāmaki. These deaths were avenged by Rautao and Whanga.
Ko te whakatupuranga tenei o Te Ngako o te tama a Marutuahu. Whanau ake ta Te Ngako, ko Kahu-rau-tao, whanau ake ta Kahu-rau-tao ko Kiwi ko Rau-tao, ko Whanga. Ka moe a Kiwi te matamua a Kahu-rau-tao, i te wahine ia Nga-whakawanga, i te tamahine a Hape a te tama a Koroki tupuna o Nga-ti-koro-ki e noho i Maunga-tautari, ka pakuhatia te tama a Kahu-rau-tao ki roto o Wai-kato. 

A i ona ra o muri iho, ka haere a Kahu-rau-tao ki Waikato, kia kite i te iwi o tana tama, ki te tiki ano hoki i te pataka whakairo a nga maatua o Nga-whakawanga o te wahine o tana tama. Toko rua a Kahu-rau-tao, raua ko tana tama ko Kiwi i te haerenga ai ki Wai-kato ki te tiki i…

He Pānui, nō Whakatīwai, 1892

Image

The death of a Ngāti Whanaunga man during Cook's visit to Hauraki, 1769

Attack by the Crown on the Te Koheriki-Ngāti Pāoa encampment, Hūnua, Sunday 13 December 1863

Image
Although 19th-century open conflict between the Crown and Hauraki iwi did not generally take place within Hauraki itself, Hauraki was not unaffected by conflict during the Waikato War. Various sections of Hauraki iwi - particularly Ngāti Whanaunga and Ngāti Pāoa - became involved in aspects of the war on the Waikato side of the Hūnua Ranges and elsewhere too (such as at Rangiriri). In their report on the Hauraki claim, the Waitangi Tribunal two events which were direct conflicts with Hauraki people. The first was the well known shelling of Pūkorokoro-Miranda. The second was the less well known attack on the Te Koheriki-Ngāti Pāoa encampment at Paparata in the Hūnua Ranges on 13 December 1863. The Tribunal also mentions that they heard evidence from elders of Ngāti Rongoū that Papaaroha in Coromandel was also shelled. Here is what the Tribunal says:


From The Hauraki Report, Vol 1,p. 207, Waitangi Tribunal

https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/DSC18631231.2.23?query=attack%20hunua…

The Journey of Marutūahu to Hauraki: A Version by Tukumana Te Taniwha of Ngāti Whanaunga

Image
This is a version of the story of Marutūahu's journey to Hauraki in search of his father Hotunui. This version is sourced in a manuscript written by Tukumana Te Taniwha of Ngāti Whanaunga. It was edited and translated by George Graham of Auckland Museum and published in the Journal of the Polynesian Society, Volume 50, No. 199, pp. 120-133.
KA HEKE MAI A MARUTUAHU KI HAURAKI NEI. 1. Ka mahue atu a Kawhia i a Marutuahu. Ka haere mai ki Hauraki ki te kimi i tona matua. He hoa tona i to raua haerenga mai.
2. Ka haere mai i runga i nga maunga. I te haerenga mai, ta raua mahi he wero haere i te manu hei kai ma raua, huahua ake. 3. Ka tae mai ki Waikato, ara ki Tuakau, ka whiti i te awa o Waikato. Haeremai i runga i te maunga o Tirikohua, wero haere mai i te manu, kuku, tui, kaka. 4. A tae mai ki Otau, ka whiti mai i te awa o Te Wairoa, ka piki mai i te maunga i Kohukohunui ka eke mai i te tau, ka titiro ki Tikapa, ki te moana o Hauraki. Heke tonu i runga i te tau, ka puta ki te pukepuk…

The passing of Rāpana Maungaroa of Ngāti Maru, 1876

Image
Waka Maori, Volume 12, Issue 15, 25 July 1876

Here is a whakapapa for Rāpana Maungaroa of Ngāti Maru, taken from the Minute Books of the Native Land Court, Hauraki Minute Book 3, p. 286

Hape
Ngangaia
Pareputa
Tuairangi
Rāpana Maungaroa

Image of Rev Wiremu Turipona of Ngāti Maru

Image
Taken from The Thames Journals of Vicesimus Lushpp. 96, 97
See also the entry from 18 November 1872 which reads:
"Wiremu Turipona dined with us today. I took him to Foys' and had his photograph taken: he makes a capital picture."

The grave of Rev Wiremu Turipona and his wife Ripeka at Te Tokotoru Tapu Church, Pārāwai, Thames.