'Tū tonu ko te rae i haere ai te makau', a version by Tukumana Te Taniwha

Unedited Text

Toko rua nga wahine a Te Maunu ko Rangite-
-auria tetehi Ko Kahukoka tetehi. Ko Kahuko-
Ka no Ngapuhi tetehi taha, no Marutuahu
tetehi taha. Ko te wahine tuarua tenei o Te
Maunu. I haere nga tangata nei ki Aotea (i Piki
paria) me ta raua tamaiti me Ngahua.
Ka noho nei i era whanaunga i Pikiparia
Ka u mai te ope o Ngapuhi, ka whakahoahoa
Kia Ngapuhi, ka mea kia eke ki runga i te waka
a Te Maunu me te tamaiti, me Ngahua, ki te whaka
atu i nga tauranga whapuku. Ka haere nei a Te
Maunu me te tamaiti, i te moana, Ka patua
a Te Maunu raua ko te tamaiti. He kohuru wha-
kawai e Ngapuhi. Ka mate ka kainga
Ka rongo a Kahukoha i te kohuru nei, ka wai
atatia tana tangi; Koia tenei_

Tu tonu ko te rae, e e
I haere ai te makau
E kai ana au e !
I te ika wareware, e!!
E au rere noa e
I te ihu o te waka
E kore hoki au e!
E mihi ki koe
E mihi ana au e!
Kia Ngahua te hoa
Taku kahuitara e!
No roto i au
Taku totara haemata e
No roto Moehau
I haere te makau e
I te ara kohuru
Kihai i tangohia e!
I te mata rakau
To toto ka tuhi e!
Ka rarapa i te rangi
Towha? to hinu e!
Nga one tuatua
I raro o te Karaka e!
I te hau kainga
Ka noho mai koe ra
Te puke ki Rangipo o!
Ka whakawhai mate ra
Te Wahine a Te Puhi
Kauaka e koaia e!
He ngahoa toki nui
Ka whai tohu e!
Hei ranga i te mate?
Ma Rohu e whiu e
Mana e homai
Taunoa te makau e!
He huia reretonga
He unuhanga taniwha e!
Tere ana te ki te muri na, i!

Ka mea a Ngapuhi, a Ka taunu "Ma Rohu
e Meho! Na te haere mai te
taua, ka kawea mai nga waka no Ngapuhi
Ka tutaki ki Moehau. Ko Te Rangitukia te ranga-
-tira. Ka tutataki nei ki a Marutuahu. Ka
mate a Ngapuhi ki Moehau, ki Poihakena,
Ka ea te kohuru o Te Maunu raua ko tana
tamaiti - me nga mahi he o taua iwi kino.

Source: 
Manuscript by Tukumana Te Taniwha of Ngāti Whanaunga entitled 'Marutuahu'.
Auckland Museum Library, George Graham Papers, MS 120

Brief Explanation:
This waiata appears in a number of publications and there are differences in the published versions. This version is taken from the manuscript by Tukumana Te Taniwha of Ngāti Whanaunga.

See also:
'Maori Wars of the Nineteenth Century' by S. Percy Smith, pp.394-397, Whitcombe and Tombs, Christchurch 1910.
http://nzetc.victoria.ac.nz//tm/scholarly/tei-SmiMaor-t1-body-d69.html

'Nga Moteatea' Volume One, by Apirana Ngata, Polynesian Society 1928, pp. 170-173.

He haka nā Ngāti Pāoa

Unedited Text:

Pikipiki mai Marutuahu
Kakekake mai Marutuahu
Kia kite koe i oku he
Kia kite koe i oku he
Kia kite koe i te tihoretanga
o te waka e takoto nei, i
Pakaru, Pakaru, takahia, au e!

Source: 
Manuscript by Tukumana Te Taniwha of Ngāti Whanaunga entitled 'Marutuahu'.
Auckland Museum Library, George Graham Papers, MS 120

Brief Explanation
Tukumana Te Taniwha explains that in 1874, a great hākari (feast) was held by Ngāti Pāoa at Kirikiri, near Kōpū. This hākari was attended by all the Marutūahu iwi including Ngāti Tamaterā, Ngāti Whanaunga and Ngāti Maru. Other closely related iwi in attendance included Ngāti Hako, Ngāti Marama, Waitaha, Ngāti Porou and Ngāti Pūkenga. Various haka, ngeri and tūwaewae were performed including this haka from Ngāti Pāoa. The purpose of the hui was to foster the unity of all the Marutūahu peoples, hence, the tenor of this haka. Tukumana explains that he was 11 years of age at the time and attended as part of the Ngāti Pāoa group. Tukumana also explains that Taipari of Ngāti Maru was particularly taken and committed to the message of the unity of the Marutūahu peoples. He in turn convened a subsequent hākari at his home at Pārāwai, Thames, in 1876. These events were the context in which the creation of the meeting house 'Hotunui' was to take place.

He Waiata mō Te Heketua


Unedited Text

He Waiata
mo Te Heketua - patu pounamu
na Ngatitamatera
Ko Potiki te Tiaka, te tangata naana
i hopu mai

------------------------------------------

Purupuru au te tau o te Heketua
Kore koa koe e tino nui atu
Kiri awhina po na tahau wahine
hei au ka tatari te paki o Matariki
Wha mamao ana te ripa tauarai
Ki to tai whenua kei hoki atu te
                                          ingoingo
I maringi a wai te tarupei a te toto
Ka whakina ki waho mei ahatia koe
Ipakaru mai ai
Werohia pea te kopere tupua
Nau e Tuwhare ka wheoro te rangi

-------------------------------------------

Ko te Rohu te kai mau o tenei patu.

Source:
Alexander Turnbull Library, Polynesian Society MS Papers 1187, Folder 184

He ngeri nā Ngāti Pāoa
Unedited text:

He Ngeri na Ngatipaoa

Ko Tu ko Rongo koia ko ngatai
Ko Tu ko Rongo koia ko ngatai
Potehe, potehe, potehe te kai ki raro
Ki te whenua, potehe
           Wetu o te Tau

Source:
Alexander Turnbull Library, Polynesian Society MS Paper 1187, Folder 184