He Waiata mō Te Heketua


Unedited Text

He Waiata
mo Te Heketua - patu pounamu
na Ngatitamatera
Ko Potiki te Tiaka, te tangata naana
i hopu mai

------------------------------------------

Purupuru au te tau o te Heketua
Kore koa koe e tino nui atu
Kiri awhina po na tahau wahine
hei au ka tatari te paki o Matariki
Wha mamao ana te ripa tauarai
Ki to tai whenua kei hoki atu te
                                          ingoingo
I maringi a wai te tarupei a te toto
Ka whakina ki waho mei ahatia koe
Ipakaru mai ai
Werohia pea te kopere tupua
Nau e Tuwhare ka wheoro te rangi

-------------------------------------------

Ko te Rohu te kai mau o tenei patu.

Source:
Alexander Turnbull Library, Polynesian Society MS Papers 1187, Folder 184

No comments:

Post a Comment