Ngāti Pāoa Treaty Signatories, 4 March 1840, Karaka Bay, Tāmaki

Signed on 4 March 1840, at Karaka Bay, Tamaki, witnessed by Joseph Nias, Henry Williams and William Thomas Fairburn

151.    Wiremu Hoete          
152.    Hokopa (Hakopa)     
153.    Te Awa (Te Awa/Awha?)                
154.    Te Tapuru                 
155.    Te Titaha                               
156.    Kahu Kote (Te Karamu?, Kahukoti)                      
157.    Ruinga                       
158.    Hohepa          
159.    Pouroto (Patara?)
160.    Inoha 
161.    Hinaki
162.    Keka?  (Keka/Keha?)
164.    Mohi  
165.    Anaru
166.    Waitangi        

Signatories from other iwi
167.    William Korokoro
(Ngapuhi, Ngati Wai, Ngai Tawake, Parapuwha, Te Kapotai, Ngare Raumati)

163.    Paora  (Paora Tuhaere?)    
(Ngati Whatua?, Te Taou?)

Source:
'Waitangi Treaty copy', URL: http://www.nzhistory.net.nz/media/interactive/waitangi-treaty-copy, (Ministry for Culture and Heritage), updated 28-Jan-2015

Comments