He Hui whakanui i te Kīngi Māori, Ōhinemuri, 1895

Here is a description of a hui welcoming Kīngi Mahuta to Ōhinemuri, Hauraki, 1895.

TE HUI NUI KI
Ohinemuri.
He mea tangotango mai i etahi o nga korero o taua Huihuinga. KOIA-TENEI
[No te 21 o ngara o Hune] Ka tae a Kiingi Mahuta Tawhiao, raua ko tona Teina ko te Wherowhero Tawhiao, me o raua Iwi mo Waikato: I tata pea ratou nga Iwi haere atu ki te 200 Waihoki ko Ngaiterangi kua tae ke atu ki Hauraki, i te 19 o nga ra. T tae hoki pea a Ngai- terangi ki tu 200. Otira ko Ngati Kahungunu kua tao ke atu ki Hauraki; Ara a Peni te Ua Mai- rangi, i haere mai ano ia he whai mai kia kite ia i taua Hui ka tu nei ki Hauraki. Kiingi Mahuta, Marutuahu


Ohinemuri; Hauraki, Hune 21, 1895. KIINGI MAHUTA TAWHIAO POTATAU TE WHERO- WHERO :—— Haere mai! haere mai!! haere mai!!! Haere mai e te Kiingi, o Aotearoa o te Waipounamu; e huaina nei ko Nui Tireni, me era atu motu i waho atu. "Haere mai e te Kiingi " Haere mai ki Hauraki, haere mai ki nga haerenga a to Matua a Kiingi Tawhiao, nona nei te Mana! nui e nei ki runga ki nga motu kua korerotia i runga ake nei. Ara. a Aotearoa, me te Waipou- namu:— E whaka-honore atu ana matou ki a koe, Mou kua tae a Tinana mai nei ki a matou, ki te hari mai i te aroha, I raro i te "Mano" o tou Kii- ngitanga e tau nei ki nga Iwi katoa, e noho nei i runga i te Rangimarie:—— Haere mai! haere mai! haere mai!!!:—— Haere mai ete Kiingi, haria mai nga kupu a to Tupuna a Potatau, e ki nei kia mau ki te Aroha, ki te Atawhai, me te Whakapono, Haere mai e Kiingi Mahuta Tawhiao Potatau te Wherowhero, Haere mai koutou ko to Kawanata- nga. Ma te Atua koe e awhina, mana e homai te Maramatanga ki a koe i nga wa katoa.
NA HAORA TU-TE-RANGI-A-NINI. W. H. TAIPARI. NA MARUTUAHU KATOA.


TE WHAKANUI A KIINGI MAHUTA. Ohinemuri,
Hauraki.
K. MAHUTA TAWHIAO III. No te 26 o nga ra, Ka werohia e Marutuahu, a Waikato, me nga Ngaiterangi:— Ka tu te Haka, a Ngaiterangi, me Waikato, koia tenei.
Huakina Huakina ra, to Putea a Tawhiao, kia rere Arorangi ki runga ki Aotearoa, a-haha— A homai ra o Iwi, kia tuhituhia ki te Kawenata: I aue, i aue :— Tahi ka ri-ri, toru ka-wha! E koi te mata hopukia homai ra o kupu kia Wete-wetea, Wete-wetea ; A te— a ta— a— tau.
2 !• a mahue Waikato ka puta mai Rotokuhu, a-haha— Ma nga Iwi e ki mai koia tenei e koia tene-i. Ma Pare-Hauraki e kii mai koia tene-i a-haha. Ma Waikato, mu Ngaiterangi, Kauhanganui.
ka tu mai ko Marutuahu.KO NGA HAKA TENEI To rongo o te hui, hau ana mai runga o Te Kauhanga na Taingakawa, a-haha :— Hare mai nei te Kiingi o te Rangi-marie ki roto o Hauraki, ki runga ki o Iwi e tau nei, a-haha— K rutua nei e te Kotahitanga:— A te— a, ta— a, nowhia:


Mangakahia To ngaro nga-re, to ngaro nga-re, N'Huarere. Tauranga, Waikato Aotearoa Hauraki,


Published in Te Paki-o-Matariki, 1892-1895: No. 4, p.4

http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0niupepa--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1lpc--11-en-50---20-about-marutuahu--00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00-0-0-11-10-0utfZz-8-00&cl=search&d=29__4.4&gg=full 
x

Comments